Milloin voi suorittaa tietyn alan manun?

 

Pääsääntönä on, että manun voi suorittaa joko kyseisen kurssin aikana tai sen loppumisesta lähtien. Tarkemmat ohjeet oppiaineittain lueteltu alla. 

Jos suoritat amanuenssuurin itse hankkimassasi paikassa ennen kuin olet saanut kyseisen oppiaineen opetusta, et voi hyväksilukea sitä opintoihisi. Eli et saa kyseisestä amanuenssuurista opintopisteitä!

Loma-aikaisiakin voi joskus tehdä kurssiaikaisena. Tällöin on sovittava asiasta ennen hakemista kyseisen klinikan kanssa (opetushoitaja/ylilääkäri/kliininen opettaja) ja mainittava sopiminen hakemuksessa, jotta paikanvälittäjä tietää, ettei hakija vahingossa ole hakenut kurssien aikana loma-aikaista manua.

 

HOPS-amanuenssipalvelu on poistunut käytöstä muuntokoulutuksen päätyttyä.

 

AMANUENSSUURIEN SUORITUSAJAT:


C3:n jälkeen

-kliininen neurofysiologia, myös kurssi-aikaisena (jakoperusteena Hermoston rakenne ja toiminta-opintokokonaisuuden arvosana, mikäli kladisijoitusta ei ole)

HUOM! Lähetä aina henkilötietolomake sihteerille Aaltonen Virpi-Helena (Virpi-Helena.Aaltonen@tyks.fi).

 

C4:n jälkeen

-patologia, vain loma-aikaisena
 

C5:n jälkeen

-laboratoriolääketiede, vain loma-aikaisena
 

C6:n jälkeen

-sisätaudit (15.4. alkaen) (huomaa alempana oleva lisäohje sisätautimanua haettaessa)

HUOM! Katso uusi amanuenssuuriohjeistus, joka on voimassa 15.11. alkaen. 

-fysiatria, vain loma-aikaisena

-onkologia ja sädehoito, vain loma-aikaisena

-kliininen fysiologia, vain loma-aikaisena

-tk-manu (paikanvälityksen kautta yle-viikon oltava suoritettu, itse hankittuna ei tarvitse olla), vain loma-aikaisena

 

C7 aikana ja jälkeen

-kirurgia, kirurgian kurssin aikana ei saa suorittaa minkään muun oppiaineen amanuenssuureja kuin kirurgian amanuenssuuria. Sisätautien kurssin on oltava hyväksytysti suoritettu ennen amanuenssuuria. (C7:lla saa hakea jo elokuussa, eli 15.8 alkavaa kirugian amanuenssuuria)

-anestesiologia joululomasta alkaen, ei järjestetä syyslukukausien aikana

-radiologia joululomasta alkaen

 

C8 aikana ja jälkeen

-knk, myös kevään aikana (mutta vasta tutkimustekniikkaharjoitusten jälkeen)

-neurologia, myös kevään aikana

-psykiatria, myös kevään aikana

 

C9/C10

-naistentaudit, myös kurssin aikana

-lastentaudit, lopputentin hyväksymisen jälkeen, kurssin aikana ei mitään amanuenssuureja suositella tehtävän

HUOM! Lähetä aina rokotussuojaitsearviointi lomake opetushoitaja Marjaana Tammisalolle ennen manun alkamista!

Rokotussuojalomake: Lastentautien info pdf

-ihotaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

-keuhkotaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

-silmätaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

-lastenkirurgia, myös kurssiaikaisena, kun kirurgian ja lastentautien kurssit hyväksytysti suoritettu

-akuuttilääketiede, myös kurssiaikaisena (vaatimuksena 4. vuoden suoritetut opinnot)

  

Amanuenssuurien tarjolla olevat määrät kullakin klinikalla:

-3 anestesiologia (ei syyslukukautena)

-2-4 radiologia (voidaan jakaa 2 kpl ns. ehdollista amanuenssuuria, mikäli kuukauden jaossa jää paikkoja jakamatta muista klinikoista)

-10-16 kirurgia

  • Paikat 1-11 jaetaan, mikäli hakijoita on. Tämän lisäksi ehdollisina amanuenssuureina 12., 13., 14. ja 15. manu jaetaan, jos kuukauden jaossa jää paikkoja täyttämättä muista klinikoista. 
  • Mikäli lastenkirurgialle on hakija, voidaan paikka jakaa vielä 16. manuna.

-1 kpl 100%, 8 kpl 50%  sisätaudit

* Kaikille, paitsi kurssittomille/tauolla oleville: Ilmoita hakemuksessa, haetko 100% manua (joka on iltapäivystysmanu) vai 50% manua ja jos molempia, niin kumpaa ensisijaisesti. 

* Kurssittomat/tauolla olevat: Kurssittomien ja tauolla olevien manu on aina 100%. Heidän tulisikin sisätautimanuhakemuksessaan kertoa, hakevatko he 100% iltapäivystysmanua vai 100% tavallista osastolla tehtävää manua, ja jos molempia, niin kumpaa ensisijaisesti. Tarjolla on joka kuukausi vain 1 kpl 100% iltapäivystysmanu, muut kurssittomat/tauolla olevat tekevät sitten tavallisen 100% osastomanun. Tarkennus on tärkeää siksi, että jakoperusteiden mukaisesti parhaalla sijalla oleva halukas hakija saa tuon iltapäivystysmanun, on hän sitten miltä kurssilta tahansa.

* Loma-aikaiset amanuenssuurit ovat aina 100%, myös sisätaudeilla. TYKS:n kesän amanuenssuurijaossa jaetaan v. 2016 ensimmäistä kertaa myös TYKS:n lähisairaaloiden amanuenssipaikat. Näitä on jaossa lomakuukausille (touko-heinäkuulle) seuraavasti: Salo 2 paikkaa/kk, Uki 1 paikka/kk ja Loimaa 1 paikka/kk. Näissä sairaaloissa amanuenssijakso sijoittuu samalla ajanjaksolle eli 15.x.-14.x. kuin muutkin TYKS:n amanuenssuurit.

-3 (elo-, syys-, tammi- ja helmikuussa) ja 6 (muina kuukausina) naistentaudit

*100% ja 50% amanuenssuurit ovat kumpikin mahdollisia. Kun klinikalle palkataan 3 amanuenssia, palkataan tällöin 2 kpl 100%  ja 1 kpl 50% amanuenssia. 6 amanuenssin kohdalla taas klinikalle otetaan 3 kpl 100% ja 3 kpl 50%. Mikäli gynekologian klinikalta jää paikkoja jälkihakuun, voidaan prosenttiosuuksia tarvittaessa muuttaa osa-aikaisesta kokoaikaiseksi ja toisinpäin.

*50% amanuenssuurista ei tarvitse erikseen kysyä lupaa klinikalta. Muista kuitenkin hakemuksessasi mainita, kumpaa amanuenssuuria haet vai haetko molempia ja missä järjestyksessä. 

-5 lastentaudit

* 50% amanuenssuurin voi suorittaa, jos paikkoja jää yli. Ota aina yhteys lastentautien opetushoitajaan, kun haluat suorittaa 50%:n manun!

-3 KNK

*Knk:lla voi tehdä kurssiaikaisena myös 50%:n amanuenssuurin, mutta etusijalla ovat 100% amanuenssuurin suorittajat

-2 neurologia

-1 psykiatria 50%

- 2 akuuttilääketiede

-1 Kliininen neurofysiologia (KNF) 50%

 

Loma-aikana lisäksi tarjolla vain lomalla tehtäviä manuja:

-2 laboratoriolääketiede (15.5.-14.7.2018 ei oteta manuja)

-1 onkologia

-3 iho- ja sukupuolitaudit

-2 silmätaudit

-1 fysiatria 

-1 keuhkotaudit

-2 patologia

-kliininen fysiologia

-1-2 Mikrobiologia

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 15.10.2018 11:32:37