Edunvalvonta- ja opintotoimikunta – EVOT

EVOT on kandiseuran toimikunta, joka toimii Turun Lääketieteen kandidaattiseuran jäsenten edunvalvojana ja oikeuksien puolustajana. EVOTin toiminnasta vastaa puheenjohtaja eli opintoministeri, varapuheenjohtaja eli edunvalvontaministeri sekä toimikunnan sihteeri.

EVOTin tavoitteena on toimia avoimena, dynaamisena ja kantaaottavana matalankynnyksen foorumina opiskelijoille. Kuka tahansa kandiseuran jäsen voi tehdä aloitteen uudesta kehitysideasta tai epäkohdan korjaamiseksi, koski asia sitten opetusta, opiskeluympäristöä, työharjoittelua tai mitä tahansa opintoihin tai ammatillisiin asioihin liittyvää. Asioita voi tuoda esille joko EVOTin säännöllisissä kokouksissa tai ottamalla yhteyttä toimikunnan ministereihin. Kaikki esitykset ja aloitteet voidaan ottaa kokouksissa käsiteltäviksi ja lähteä selvittelemään, mitä asialle olisi tehtävissä. Toimikunnan kokouksessa keskustellaan yhdessä esillä olevista asioista ja tarvittaessa viedään niitä eteenpäin. Tarvittaessa esitys viedään ensin kandiseuran hallitukselle ja hyväksynnän saatuaan se toimitetaan suoraan henkilölle, joka asiaan voisi vaikuttaa, oli se sitten opetushoitaja, oppiaineen johtaja tai vaikkapa dekaani. Siispä opintoasioihin liittyvät kehitysideat onkin jokaisen seuralaisen hyvä "kierrättää" toimikunnan kautta sen varmistamiseksi, ettei joku muu ole jo työskentelemässä asian eteen, ja jotta hyvät ideat saisivat koko seuran tuen taakseen.

EVOT on vuosien saatossa hankkinut hyvät suhteet tiedekunnan eri hallinnollisiin elimiin, useimmiten esityksemme otetaan positiivisesti vastaan ja parhaimmillaan pääsemme päättäjien kanssa neuvottelemaan mitä ongelmakohdille voitaisiin yhdessä tehdä. 

Tärkein toimintamuotomme on kokoukset

Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki kandiseuran jäsenet ja lisäksi kutsuttuja ovat kurssien isännät, kurssikriitikot, paikanvälittäjä, kandiseuran puheenjohtaja sekä hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. EVOT kokoustaa noin kerran kuussa. Kokouksissa käsitellään kurssipalautteita, halloped-edustajien kuulumisia, edunvalvonnan ajankohtaisia asioita ja amanuenssuureihin liittyviä asioita. Lisäksi EVOTin tehtävänä on kerätä ehdotukset Vuoden luennoitsija  ja Vuoden opetusteko –palkintojen saajiksi.

EVOTin kautta tehdään myös useimmat valinnat hallinnon opiskelijaedustajista. Organisoimme yhteistyössä tiedekunnan halloped-koordinaattorin ja laitoksen muiden ainejärjestöjen kanssa opiskelijaedustuksen paikat. Valitsemme myös opiskelijajäsenet väliaikaisiin ryhmittymiin, kuten professorivalintojen valmisteluryhmät tai projektityöryhmät.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelijäsenenä toimimisesta tiedekunnan tai yliopiston hallinnossa, kannattaa seurata aktiivisesti EVOT:in sähköpostilistaa ja ilmaista kiinnostuksesi myös ministereille.

 Viime vuosien saavutuksia

Kokousten ja hallinnon opiskelijaedustajatoiminnan lisäksi toimikunta voi laatia erilaisia kannanottoja ja esityksiä omasta aloitteestaan.

- Osallistuimme uuden palautejärjestelmän kehittämiseen, joka palkittiin toimikunnan ehdotuksen myötä SML:n  Vuoden opetusteoksi

- Amanuenssuureja kehitettiin - Tehtiin esitys  amanuenssuurien pysyväismääräysten muuttamiseksi, tavoitteena parantaa amanuenssin oikeus- sekä oppimisturva.

- TLKS järjesti yhteisponnistuksena mielenosoituksen lääketieteellisen tiedekunnan sisäänottomäärien nostamista – ja sitä kautta opetuksen laadun heikkenemistä vastaan tammikuussa 2012.

- Kliinisten taitojen johdantokurssin järjestäminen yhdessä TUTKEn sekä oppimiskeskus Portin kanssa.

- Opiskelijoiden aloitteesta Medisiinan kirjaston muuttovaiheessa osa sen kokoelmasta on siirretty ja vapautunut tila hyödynnetty luku- ja ryhmätyötiloiksi.

- Työstämme yhdessä tiedekunnan kanssa syventävien opintojen sisältöä sekä organisointia "Tietellisen ajattelun lähtökohdat" -paketin muodossa.

Lisätietoa näistä projekteista saat kokouksissa sekä suoraan toimikunnan ministereiltä.

Miten voin liittyä toimikunnan jäseneksi?

Toimikuntaan voi liittyä jäseneksi kuka tahansa opintoasioista kiinnostunut kandiseuralainen tulemalla paikalle kokoukseen. Kokouksista ilmoitetaan seuran nettisivujen kalenterin lisäksi EVOTin sähköpostilistalla sekä aina lukuvuoden alussa myös uusien opiskelijoiden sähköpostilistalla. Jos tulet kerran kokoukseen, et sitoudu toimintaamme vaan voit tulla paikalle aina kun ehdit. Voit myös liittyä vain sähköpostilistallemme (ohjeet sivun lopussa), jolla käsitellään runsaasti ajankohtaisia asioita. Näin pysyt ajan tasalla edunvalvonnassa ja kenties innostut tulemaan kokoukseen kertomaan oman kantasi polttaviin aiheisiin.

EVOTin kokouksiin osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta, sen sijaan EVOT on erinomainen näköalapaikka heti opintojen alussa, sillä kokouksissa kuulee paljon asiaa tulevista kursseista ja yleisesti opiskelusta ja tietenkin tutustuu ylempien vuosikurssien opiskelijoihin.

 

Tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!

 

Liittyminen sähköpostilistalle: laita viestiä Aleksi Saarelalle aljosaa(at)utu.fi tai Minna Kaunistolle osoitteeseen mimkau(at)utu.fi.

 

Terveisin,

 

Aleksi Saarela

Edunvalvontaministeri

EVOTin puheenjohtaja

 

Minna Kaunisto

Opintoministeri

EVOTin varapuheenjohtaja

 

 

Rikhard Björn

EVOT:in sihteeri

 

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 24.8.2017 15:12:24