Jonotusohjeistus

 

Alustus

Tämä ohjeistus on luotu käytettäväksi missä tahansa lipunmyynti/jonotustilanteessa, kollegiaalisuuden vaalimiseksi sekä riitatilanteiden välttämiseksi. Itsestäänselvyyksiäkin on sanottu ääneen. Ensisijaisesti tarkoitus on hyödyntää näitä ohjeistuksia kurssien Tivolilla järjestämien juhlien lipunmyynneissä. Kuitenkin lipunmyyjätaho päättää aina ennen lipunmyyntiä, mitä sääntöjä haluaa noudattaa ja tiedottaa säännöistä hyvissä ajoin ennen lipunmyyntiä. Toivomme kaikkien kurssien ja toimikuntien sitoutuvan emäntien ja isäntien johdolla näihin yhteisiin pelisääntöihin.

 

Ennen jonotusta

 • Tivolin sisäänottomäärä on 270, joka on ehdoton maksimi siellä järjestettäviin tapahtumiin.
 • Ennen lipunmyyntiä järjestäjä voi antaa haluamansa määrän lippuja kutsuvieraille.
 • Ennen lipunmyyntiä järjestäjä voi myydä haluamansa määrän lippuja tapahtuman järjestävän vuosikurssin jäsenille.
 • Mikäli tapahtuman järjestävän vuosikurssin jäsen haluaa lisäksi ostaa lippuja muille, tulee hänen jonottaa muiden mukana.

 

 

Jonotus

 • Jonotus alkaa lipunmyyntipäivänä järjestäjän ilmoittamana aikana, kuitenkin aikaisintaan klo 7.00. Järjestäjä tai hänen nimittämänsä jonotusvastaava vie Medisiinalle allekirjoituksellaan varustetun jonotuslistan, johon on merkitty myytävien lippujen määrä. Jonotusta EI voi aloittaa ennen tätä, eikä Medisiinalla tai sen edessä saa missään nimessä yöpyä.
 • Jonottajat lisäävät nimensä (sekä aveciensa nimet, jos ostavat useita lippuja) listaan tulojärjestyksessä. Mikäli jo klo 7.00 jonottajia on enemmän kuin myytäviä lippuja, järjestys jonottajien kesken arvotaan.
 • Jonottajien täytyy pysyä sovitulla jonotusalueella lipunmyyntiin saakka. Yleiseksi jonotusalueeksi on sovittu Medisiinan aula. Lisäksi muille jonottajille ilmoittamalla saa väliaikaisesti poistua esimerkiksi Candioon, Keitaalle tai toimistoille.
 • Medisiinan ja Candion yleinen siisteys on ehdottoman tärkeää. Jonottajien täytyy siistiä pois kaikki jättämänsä roskat ja astiat. Candion tuoleja saa lainata vain ravintolapäällikön erityisluvalla ja ne täytyy aina palauttaa ravintolaan.
 • Ainoastaan pakolliseen opetukseen saa poistua. Vapaaehtoiseen opetukseen ei saa poistua. Jonotuslistaan merkitään selkeästi, mihin opetukseen poistutaan ja arvioitu poissaolon kesto.                   
 • Jos yksi henkilö saa ostaa kaksi (tai useampia) lippuja, riittää että yksi jonottajista on koko ajan paikalla. Jonottajaa saa vaihtaa kesken kaiken niin monta kertaa kuin haluaa.
 • Hajautuksessa olevien täytyy pyytää jotakuta jonottamaan puolestaan. Tällainen sijaisjonottaja voi jonottaa lippua niin monelle henkilölle kuin lippuja voi ostaa.
 • Kun varsinainen lista on täynnä, aloitetaan varjolista. Tämän jälkeen listalla olevat eivät voi enää lisätä listalle avecia. Myös varjolistalla olevien jonottajien täytyy pysyä jonotusalueella ja noudattaa sovittuja sääntöjä.
 • Mikäli jonottaja rikkoo näitä yhteisiä sääntöjä poistumalla paikalta, hänet vedetään yli listasta. Erotuomareina toimivat muut jonottajat. Mikäli jonosta poistunut haluaa palata jonottamaan, hänen täytyy tulla uudestaan paikalle. Tällöin joutuu sen hetken listan/varjolistan viimeiseksi.
 • Jonottajat eivät voi muuttaa etukäteen sovittuja sääntöjä jonotuksen aikana.

 

 

Lipunmyynti

 • Liput myydään listan mukaisessa järjestyksessä.
 • Järjestäjä pitää tallessa varjolistan. Mikäli myytyjä lippuja vapautuu peruutuksien takia, tästä ilmoitetaan järjestäjälle, joka myy liput varjolistan mukaisesti. 24 tuntia ennen tapahtuman alkua äkillisen peruutuksen vuoksi lippuja voi myydä/antaa myös itse tai järjestäjän luvalla aiemmin.
 • Epäselvyyksissä järjestäjä ratkaisee kiistat

 

Iloisia jonotushetkiä!

 

Alkuperäisen ohjeistuksen laatineet 12.2.2015

Essi Kymäläinen                       TLKS:n hallitus 2015                Emännät

 

Ohjeistus päivitetty 8.11.2016

Jonotusjaosto puheenjohtajanaan Minna Kaunisto, TLKS ry. neuvoston ja hallituksen 2016 velvoittamana

 

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 26.1.2017 20:12:32