Tyksin manut ja suhtautuminen Pori/Vaasa-viikkoihin


Suhtautuminen hajautusviikkoihin vaihtelee kovasti klinikoittain.

Naistentaudeilla ei Pori/Vaasa-viikosta kesken Tyksin manun ole haittaa eikä siitä tarvitse erikseen neuvotella.

Kirurgialla hajautus kesken Tyksin manun ei ole hyväksyttävää. Edes yhden päivän poissaoloa ei hyväksytä, vaan amanuenssin täytyy olla paikalla koko amanuenssuurin ajan.

Sisätaudeilla hyväksyttiin toukokuussa 2017 hajautuksen takia ma-to poissaolo. Tästä piti kuitenkin erikseen sopia ko. aineen opetushoitajalta ja professorilta ja jakson työtuntien tuli joka tapauksessa täyttyä amanuenssuurin aikana.

Kaikkien muiden klinikoiden kanssa kannattaa todella olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä. Useimmiten asia järjestyy, kunhan asiasta etukäteen sopii. Klinikka voi olla myös sitä mieltä, etteivät he manua ota, ellei tämä ole joka viikko Turussa. Yhteyttä voi ottaa klinikan ylilääkäriin/opetushoitaan/vastaavaan kliiniseen opettajaan, joka asiaa selvittää ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. 


Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 28.8.2017 21:03:38