Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiantoimikunnan eli UAT:n tehtävänä on:

Osallistua opiskelijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Huolehtia kandiseuralaisten mahdollisuudesta opiskeluun ja  virkistykseen ulkomailla. Toimia aktiivisesti terveyskasvatuksen hyväksi. Järjestää terveyttä edistäviä tempauksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia seuran jäsenille.”

                                                                                -TLKS:n ohjesääntö

Ulkoasiantoimikunta:

Järjestää monipuolista kaikille kandiseuralaisille suunnattua vaihto- ja projektitoimintaa, hoitaa vaihtoihin liittyvää edunvalvontaa ja edistää kandiseuralaisten hyvinvointia.

Toimii läheisessä yhteistyössä FiMSIC:n kanssa:

FiMSIC (Finnish Medical Students' International Committee) on Suomen Medisiinariliiton (SML) ulkoasiainvaliokunta, joka toimii lääketieteen opiskelijoiden välillä kansainvälisesti sekä hoitaa myös muita ulkoasiainvaliokunnan tehtäviä. FiMSIC edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita lääketieteen opiskelijoiden maailmanjärjestössä IFMSA:ssa (International federation of Medical Students’ Associations).

Jokainen TLKS:n jäsenmaksun maksanut on automaattisesti SML:n jäsen, ja sitä kautta FiMSIC:n jäsen, ja näin ollen edelleen jäsen myös maailman suurimmassa opiskelijajärjestössä IFMSA:ssa! Vuonna 2017 IFMSA:lla on yli miljoona jäsentä yli 90 eri maasta!

FiMSIC:n Turun paikallistoimikunta onkin osa myös TLKS:n ulkoasiaintoimikuntaa.

VAIHTOTOIMINTA

Järjestämme monipuolista toimintaa kansainvälisyydestä kiinnostuneille kandiseuralaisille sekä vaihto-opiskelijoille. Tärkeimpänä jäsenpalveluna organisoimme paikallistasolla joka vuosi marraskuussa olevan FiMSIC-vaihtoonhaun. Syksyisin järjestetään vaihto-info, jossa esittelyssä on niin FiMSIC-vaihdot kuin yliopiston koordinoimat lukukausivaihdotkin.

Valtaosa FiMSIC-vaihtopaikoista on bilatelaarisia, eli jos täältä lähdetään tiettyyn kohdemaahaan, tulee sieltäkin joku vastavuoroisesti Suomeen vaihtoon. FiMSIC:n kautta Turkuun tuleekin vuosittain noin 25 vaihto-opiskelijaa, pääasiassa heinä- ja elokuussa. Vastavuoroisesti Turusta lähti FiMSIC:n kautta maailmalle vaihtoon vuonna 2017 lähes 40 medisiinaria.

Vaihtotiimimme koostuu neljästä vaihtovirkailijasta sekä joukosta kummeja ja muita aktiiveja, joiden tehtävänä on huolehtia vaihtojen käytännön järjestelyistä niin lähtevien kuin tulevien osalta sekä järjestää vaihtareille monipuolista ohjelmaa. Kummi on Turkuun saapuvan FiMSIC-vaihtarin oma yhteyshenkilö yleensä noin kuukauden ajan. Kummina toimiminen on ollut erittäin suosittu ja ainutlaatuinen tapa tutustua kansainvälisiin lääkisopiskelijoihin ja lisäksi kummina toimimisesta saa lisäpisteitä FiMSIC-vaihtoonhaussa. Rekrytoimme uusia kummeja aina keväisin, kaikki ovat erittäin tervetulleita mukaan kummitoimintaamme ja muutenkin vaihtotoimintaamme!

Lukukausivaihtokohteista suosituimpia ovat muut pohjoismaat. Tiedekunalla on niin Erasmus- kuin Nordplus-ohjelman kautta paikkoja Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan. Suosituin ajankohta lähteä vaihtoon on 5. lukuvuosi, joko C9 tai C10 kurssin aikana, jolloin suurimman osan opinnoista on voi hyväksilukea muista pohjoismaista. Vaihtopaikkoja Erasmus ohjelman puitteissa on myös muualle Eurooppan, lisäksi muita vaihtomahdollisuuksia on mm. ISEP-vaihto Pohjois-Amerikkaan seka kahdenväliset sopimukset. Uutena on nyt pilotoitu vaihtoa C4 -lukukaudeksi, eli toisen vuoden kevään ajaksi, jolloin opintoja saisi hyväksiluettua jo prekliinisessä vaiheessa.

Vaihtotoiminnassa pyrimme kehittämään vuonna 2017 erityisesti tiedekuntamme ERASMUS-vaihtareden mukaan ottamista kandiseuraan ja ulkoasiaintoimikunnan toimintaan. Järjestämme heille monipuolisesti tapahtumia lukukausien aikana sekä toimikuntana että yhteistyössä tiedekuntamme kv-tuutoreiden kanssa. Yliopisto rekrytoi jokaiselle Erasmus-vaihtarille oman kv-tuutorin ja haku tähän tehtävään järjestetään aina keväisin yliopiston kv-palveluiden toimesta.

Jos haluat mukaan vaihtotoimintaamme tai sinulla on ideoita toimintamme kehittämiseen, ota yhteyttä ulkoasiainministeriin tai ulkoasiainsihteereihimme. Opintoneuvoja osaa auttaa optimaalisen vaihtoajankohdan löytymisessä opintosuunnitelman osalta. Ulkoasiaintoimikunnan vaihtotoimintaan aktiivisesti osallistumalla voi ansaita pisteitä FiMSIC-vaihtoonhakuun! FiMSIC:n paikallistoimikunta päättää pisteistä tapauskohtaisesti ulkoasiaintoimikunnan esityksen mukaan.

PROJEKTITOIMINTA

Ulkoasiaintoimikunta järjestää monipuolista toimintaa erilaisten projektien, tempausten, ja teemailtojen muodossa.

Toiminnan toteutuksesta ovat vastussa kolme projektivirkailijaamme. Tällä hetkellä aktiivisimpia projekteja ovat päiväkodeissa aina syksyisin toimiva Nallesairaala, vuoden ympäri toimiva yläasteikäisille suunnattu S.U.L.L.E. -seksuaalikasvatusprojekti sekä yhteistyömme SPR:n kanssa. Lisäksi erilaisina teemapäivinä järjestellään niihin liittyviä keskustelu-, leffa- sekä klubi-iltoja eri yhteiskunnallisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Lisäksi tiedotamme erilaisista ulkomaanprojekteista. Erityisen suosittuja Turussa ovat viime vuosina olleet IIMC:n Kalkutta-projekti Intiassa sekä Kenia-projekti.

Jos sinulla on ideoita tai toiveita projektitoimintaamme liittyen, tai haluat mukaan projektitoimintaamme, voit ottaa yhteyttä projektivirkailijoihimme. Projektitoimintaamme aktiivisesti osallistumalla voi ansaita pisteitä FiMSIC-vaihtoonhakuun! Aluksi pisteiden saamisesta sovitaan projektikohtaisesti.

 

YHTEYSHENKILÖT

Liittyminen ulkoasiantoimikunnan sähköpostilistalle (fimsic@lists.utu.fi), laita sähköpostia kahesuv@utu.fi.

Alla vielä jokaisen vastuuhenkilön yhteistiedot viroissaan vuonna 2017.

Ulkoasiainministeri

Karri Suvila (kahesuv@utu.fi)

Ulkoasiainsihteerit 

Elina Vesiluoma (elina.t.vesiluoma@utu.fi), Erasmus yms. -lukukausivaihtoasiat

Lauri Närhi (lajonar@utu.fi), projektit, SPR-yhyteistyö

FiMSIC paikallistoimikunta

Mirjam Lehtinen (miesle@utu.fi), puheenjohtaja, ulkoasiaintoimikunnan varapuheenjohtaja

Eevi Yli-Lassila (eaiyli@utu.fi), harjoitteluvaihto (LEO)

Rinna Katunpää (ramkat@utu.fi), harjoitteluvaihto (LEO)

Anna Murto (asamur@utu.fi), harjoitteluvaihto (LEO)

Heini Kallio (heini.j.kallio@utu.fi), tutkimusvaihto (LORE)

Venla Lindström (vesali@utu.fi), seksuaaliterveysvirkailija, erityisesti SULLE-projektin koordinoiminen

Iida Potinkata (iikapo@utu.fi), seksuaaliterveysvirkailija

Satu Sistonen (satu.k.sistonen@utu.fi), projektivirkailija, LSV-yhteyshenkilö

Jemina Noutia (jemina.i.noutia@utu.fi), projektivirkailija

Vaula Koski (vaelko@utu.fi), nallesairaala

 

 

LINKKEJÄ

-       FiMSIC:n kotisivut: www.fimsic.org

-       IFMSA:n kotisivut: www.ifmsa.org

-       Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan kansainvälisyys siipi: http://www.tyy.fi/fi/toiminta/kansainvalisyys

-       Erasmus Students Networkin kotisivut: www.esn.org

-       SML:n kotisivut: www.suomenmedisiinariliitto.fi

-       Lääkärin Sosiaalinen Vastuu: www.lsv.fi

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 22.8.2017 18:46:05