Syventävät opinnot

Kattava askel asekeleelta -kuvaus syventävistä opinnoista löytyy intranetistä, seuraa allaolevaa linkkiä:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Perustutkinto/ll/Sivut/Syventävät-opinnot.aspx

 

Syventävien opintojen laajuus

60 op 

Rakenne

Syventävät opinnot koostuvat kolmesta osasta:

1. yhteisistä opintojaksoista ("syvärien pikkukurssit") jotka jokainen suorittaa samanlaisina ja samanlaajuisina

2. omasta projektityöstä johon sisältyy kirjallinen opinnäytetyö

3.  valinnaisista opinnoista

Valinnaisten opintojen suhde syventäviin

Ennen syksyä 2005 aloittaneilla syventävät ja valinnaiset ovat kaksi täysin erillistä kokonaisuutta joilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Syksyllä 2005 tai sen jälkeen aloittaneilla kaikki valinnaiset opinnot sisältyvät syventävien opintojen kokonaisuuteen.

Miten syventävät opinnot suoritetaan ja miten päästä alkuun?

Kaikki tarvittavat neuvot ja ohjeet löydät tiedekunnan julkaisemasta Syventävien opintojen suoritusoppaasta, jonka voit printata itsellesi tai lukea online tiedekunnan nettisivujen lomakeosiossa . Valitse tarkkaan oikea opas (niitä on kaksi). Oppaan paperiversiota voit tiedustella opinto-ohjaajilta.

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 27.4.2014 16:41:50