Amanuenssipaikan hankkiminen itsenäisesti

Itse hankitut amanuenssuurit

Amanuenssuureja saa ja kannattaakin tehdä myös TLKSn paikanvälityksen ulkopuolella. Muualle kuin TYKSiin haetaan itse soittamalla kyseiseen sairaalaan sen klinikan ylilääkärille, johon amanuenssuuria haluaa suorittamaan. Jokaisella sairaalalla on omat jakokäytäntönsä, joista hakijan kannattaa ottaa selvää. Muualla tehdyt amanuenssuurit eivät vaikuta kladijärjestykseen, mutta jos haluat opintopisteitä, on muualla suoritettu manu hyväksytettävä tutkintoon. Kannattaa etukäteen varmistaa ko. TYKSin klinikalta esim. opetushoitajalta tai professorilta, mitä muualla tehtyyn amanuenssuuriin vaaditaan, jotta se hyväksytään pakollisiin opintoihin. Opintopisteet kirjataan opintorekisteriin työtodistuksen perusteella. Siitä sitten vaan manuilemaan maakuntiin!

Amanuenssipalvelun korvaaminen

Pakolliset sisätautien ja kirurgian amanuenssikuukaudet voidaan korvata toimimalla näillä aloilla lääkärin sijaisena. Korvaavuutta haetaan ao. oppiaineiden esimieheltä. Vapaavalintaiset amanuenssikuukaudet voidaan korvata toimimalla lääkärin sijaisena tai amanuenssina pohjoismaisessa sairaalassa, terveyskeskuslääkärin tehtävissä avoterveydenhuollossa tai ulkomaisissa sairaaloissa korkeintaan yhden kuukauden osalta per työrupeama.

Huom! Syksyllä 2012 tehdyn päätöksen mukaan ei vuokralääkärifirmojen kautta tehdyistä töistä voi amanuenssuuria saada. Tämä on linjassa valmistumisen jälkeisen YEK-plavelun kanssa. 

Minne työtodistukset viedään?

Työtodistukset koskien pakollisia sisätautien ja kirurgian amanuenssuureja toimitetaan kyseisen oppiaineen opetushoitajalle. Muiden amanuenssuurien tai lääkärin sijaisuuksien työtodistukset toimitetaan Medisiinan 7.krs Katja Kirstilälle.

Sähköpostit muotoa tunnus@utu.fi | Muokattu: 28.8.2017 20:58:22