Kansallinen mielenilmaus lääketieteen opetuksen laadun säilyttämiseksi 8.2.

Luotu: 31.1.2012 20:54:23

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimus ja koulutus vuosina 2011-2016  -kehityssuunnitelman puitteissa lääkiksen  sisäänottomääriä ollaan nostamassa nykyisestä noin 600 opiskelijasta  770 opiskelijaan, mikä on yli 25% lisää ja enemmän kuin yhdenkään  tiedekunnan vuotuinen sisäänottomäärä. Puheita resurssien  nostosta samassa suhteessa ei ole ollut ja nykyiselläänkin tiukassa  tilanteessa tämä tarkoittaisi opetuksen laadun vakavaa kärsimistä. Vuonna 2009 tehdyissä Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksissa  on todettu, ettei opetustilojen tai opettajien määrä riitä nykyisille opiskelijamäärille ja tämä vaikuttaa erityisesti kliinisen opetuksen laatuun huonontavasti.


Suomen lääketieteellisten tiedekuntien ainejärjestöt ja Suomen Medisiinariliitto ovat huolissaan uudistuksen vaikutuksesta opetuksen laatuun, sillä jo nykyisellään resurssien rajallisuus ilmenee muun muassa suurissa ryhmäkoissa sekä klinikkaopetuksen potilaskontaktien ja toimenpideharjoitusten vähyydessä. Tästä syystä edellämainitut tahot ovat päättäneet järjestää kansallisen mielenilmauksen laadukkaan opetuksen puolesta keskiviikkona 8.2. lounasaikaan. 


Turussa tapahtuma on päätetty pitää Medisiinan edessä klo 11.30 – 12.30, jolloin toivotaan mahdollisimman paljon opiskelijoita, opetushenkilökuntaa ja median edustajia paikalle. Tarjolla höyryävää hernekeittoa suoraan soppatykistä!


Saavu sinäkin paikalle – vaaditaan laadukasta opetusta tulevaisuudessakin!


Ajankohtaista tietoa myös osoitteessa http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/


Päivitys:


Jotta Medisiinan edessä olisi mahdollisimman hyvin tilaa, on toivottavaa, ettei Medisiinan ulko-ovien välittömään läheisyyteen jätettäisi huomenna pyöriä. Sen sijaan pyörät voi jättää esimerkiksi Mikrolle.


 


Alustava aikataulu:


11.30 Hernekeitto- ja mehutarjoilu alkaa, liikenne katkaistaan


11.45 Puheet alkavat


Sebastian Abrahamsson, LK, 4. vuosikurssin isäntä


Jaakko Hartiala, Seuran Wanhin, professori


Jenni Pelkonen, LK, tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsen


Antti Puhakka, erikoislääkäri


12.30 Tilaisuus päättyyMuokattu 8.2.2012 07:34:14