TLKS:n virkailijahaku vuodelle 2016 avattu

Luotu: 15.10.2015 16:59:00

70vlogo


On aika avata TLKS:n hallitus- ja virkailijahaku vuodelle 2016!


Hallitus, virkailijat ja toimihenkilöt valitaan neuvoston sääntömääräisessä kokouksessa 01/16. Haku aktiivihommiin päättyy neljän viikon päästä torstaina 12.11.2015 klo 12.00. Alta löydät selvitykset haettavissa olevista viroista ja hallituksen kokoonpanosta ensi vuodelle. Blogista löydät lisäksi aikaisempien viranhaltijoiden tekstejä, joista saa lisäinfoa työnkuvasta.


Avoimemman aktiivihaun nimissä seuran pääsihteeri ilmoittaa seitsemän ja kaksi päivää ennen haun sulkeutumista hakemusten määrät kuhunkin tehtävään tälle yleiselle sähköpostilistalle. Haun päätyttyä hakemukset ovat julkisia koko kandiseuralle.


Kiinnostuksesi herättyä laadi lyhyt ja ytimekäs, neuvostolle osoitettu, allekirjoitettu hakemus ja toimita se pääsihteerin lokeroon toimistolle 12.11. mennessä.


HAETTAVANA OLEVAT HALLITUSPAIKAT 2015


HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja toimii kandiseuran virallisena edustajana. Lisätietoa: Tatu Kantonen, taskan@utu.fi


CANDIOMINISTERI vastaa kandiseuran ravintolatoiminnasta. Candioministerin apuna toimii Candiotyöryhmä. Lisätietoa: Jussi Sihvonen, jussi.sihvonen@utu.fi


TALOUSMINISTERI vastaa seuran taloudenhoidosta yhdessä taloudenhoitajan kanssa sekä toimii taloustoimikunnan puheenjohtajana. Talousministeri myös valmistelee seuran budjetin ja huolehtii seuran taloudellisesta tilanteesta. Lisätietoa: Evgenija Lozova, evgenija.lozova@utu.fi


EDUNVALVONTAMINISTERI toimii edunvalvonta- ja opintotoimikunnan puheenjohtajana. Hän vastaa yhdessä opintoministerin kanssa kandiseuran edunvalvonnasta. Lisätietoa: Laura Perämäki, laura.peramaki@utu.fi


OPINTOMINISTERI vastaa yhdessä edunvalvontaministerin kanssa kandiseuran edunvalvonnasta. Lisätietoa: Essi Kymäläinen, esmaky@utu.fi


JÄSENPALVELUMINISTERI vastaa seuran jäsenpalveluista (mm. poikkitieteelliset tapahtumat ja ekskursiot) apunaan jäsenpalvelutoimikunta. Lisätietoa: Konsta Nylander, kahnyl@utu.fi


KULTTUURIMINISTERI vastaa TLKS:n kulttuuritoiminnasta järjestäen mm. leffailtoja ja teatterikäyntejä yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Lisätietoa: Emma Puosi, emmapu@utu.fi


ULKOASIAINMINISTERI toimii ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajana vastaten mm. opiskelijavaihtoon, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lisätietoa: Krista Olander, kmolan@utu.fi


TKV-MINISTERI toimii linkkinä Turun Kandivalmennus Oy:n ja TLKS:n hallituksen välillä. Lisätietoa: Ina Tetri, insoan@utu.fi


TIVOLIMINISTERI toimii tivolitoimikunnan puheenjohtajana ja vastaa Tivoliin liittyvistä asioista. Lisätietoa: Matilda Aakula, mataak@utu.fi


OHJELMAMINISTERI toimii linkkinä ohjelmatoimikunnan ja TLKS:n hallituksen välillä. Lisätietoa: Johannes Kallio, johannes.kallio@utu.fi


SPEKSIMINISTERI toimii linkkinä Speksin johtoryhmän ja TLKS:n hallituksen välillä. Lisätietoja: Tatu Kantonen, taskan@utu.fi


HAETTAVANA OLEVAT VIRAT 2015


PÄÄSIHTEERI on hallitusvirkailija, joka vastaa seuran yleishallinnosta sekä toimii sihteerinä hallituksen, neuvoston ja seuran kokouksissa. Pääsihteeri vastaa myös seuran kirjeenvaihdosta, juoksevista asioista sekä delegoi hommia hallitukselle ja toimikunnille. Palkkio viime vuonna oli 400 €. Lisätietoa: Eino Herhi, eejher@utu.fi


TIEDOTTAJA on hallitusvirkailija, joka vastaa seuran viestinnän kehittämisestä ja seuralaisten tiedottamisesta. Hänen vastuullaan on mm. TLKS-tiedotteen ja aktiiviraportin laatiminen sekä TLKS-blogin ja nettisivujen tiedotusosien hallinnointi. Tiedotussihteeri on hallitusvirkailija ja sijaistaa tarvittaessa pääsihteeriä. Palkkio viime vuonna oli 250 €. Lisätietoa: Aleksi Saarela, aljosaa@utu.fi


TALOUDENHOITAJA on hallitusvirkailija, joka maksaa laskuja ja valvoo seuran kirjan- ja taloudenpitoa sekä osallistuu talousarvion ja tilinpäätöksen tekemiseen. Palkkio viime vuonna oli 250 €. Lisätietoa: Tero Ohrankämmen, tenioh@utu.fi


HAETTAVANA OLEVAT TOIMET 2015


ATK-VASTAAVA huolehtii seuran ATK-laitteiden toimivuudesta ja toimii tukihenkilönä seuran toimintaan tai opiskeluun liittyvissä ATK-asioissa. ATK-vastaava myös päivittää seuran nettisivuja ja kurssien sähköpostilistoja. Palkkio viime vuonna oli 150 €. Lisätietoa: Esa Harjulahti, espeha@utu.fi


ULKOASIAINSIHTEERIT (2 kpl) avustavat ulkoasiainministeriä sekä kotimaan että ulkomaan projektien järjestelyissä. Palkkiot olivat viime vuonna 100 € kullekin. Lisätietoa: Mira Forsgren, miirfo@utu.fi, Juuso Hakala, juolhak@utu.fi ja Hanna Poikajärvi, hmhpoi@utu.fi


PAIKANVÄLITTÄJÄ välittää amanuenssipaikat ja osallistuu amanuenssien toimenkuvan ja hakuprosessin kehittämiseen sekä pitää amanuenssuureista infotilaisuuden tuoreille klinikkaan siirtyjille ja informoi kandiseuralaisia käytännön amanuenssiasioista. Palkkion maksaa tiedekunta. Lisätietoja: Sanni-Lotta Aaltonen, slaaal@utu.fi


TIVOLIMESTARIT (2 kpl) hoitavat suhteita viranomaisiin, taloyhtiöön ja naapureihin. Palkkiot olivat viime vuonna 175 € kullekin. Lisätietoa: Timo Suomi, tijsuo@utu.fi ja Mikko Pauna, mikapau@utu.fi


TIVOLIN MARKKINOINTIVASTAAVA huolehtii Tivoliklubin markkinoinnista osana tivolitiimiä. Kyseessä on aivan uusi toimi; palkkio muodostunee suoriteperusteiseksi. Lisätietoa: Tatu Kantonen, taskan@utu.fi


PÄÄKAIJAT (2 kpl) ovat vastuussa siisteyden ylläpidosta Tivolilla ja kaijojen värväämisestä ja koulutuksesta. Lisäksi he esittelevät Tivolia vuokraajille ja vastaavat Tivolia koskeviin kysymyksiin. Palkkiot olivat viime vuonna 175 € kummallekin. Lisätietoa: Emma Pöysti, emmapo@utu.fi, Erika Uusitupa, erika.m.uusitupa@utu.fi


AV-PÄÄKAIJA vastaa AV-kaijojen kouluttamisesta, AV laitteiden huoltamisesta ja organisoi AV-kaijatoimintaa. Palkkio oli viime vuonna 175 €. Lisätietoja: Jaakko Aarnio, jliaar@utu.fi


LIIKUNTASIHTEERI johtaa liikuntatoimikuntaa ja toimii linkkinä toimikunnan ja TLKS:n hallituksen välillä. Lisätietoja: Jaakko Ahti, jamiah@utu.fi


BOOSTERIN PÄÄTOIMITTAJA vastaa seuran jäsenlehdestä, Boosterista. Päätoimittaja toimii toimituskunnan puheenjohtajana ja vastaa lehden ilmestymisestä, sisällöstä ja taloudesta yhdessä Boosterin taloudenhoitajan kanssa. Hän editoi tekstejä ja kirjoittaa niitä myös itse. Palkkio oli viime vuonna 250€. Lisätietoa: Siiri Niittynen, samniit@utu.fi


BOOSTERIN TALOUDENHOITAJA laatii osoiteluettelon kaksi kertaa vuodessa sekä hankkii mainokset Boosteriin. Palkkio on 5 % osoiteluettelon nettotuloista. Lisätietoa: Tero Ohrankämmen, tenioh@utu.fi ja Markus Niinistö, markus.j.niinisto@utu.fi


LAULUMESTARI johtaa laulua seuran tilaisuuksissa ja pitää huolta edustuskunnosta. Lisätietoa: Rasmus Rankala, rajora@utu.fi


BOOSTERIN TAITTAJA taittaa Boosterin painokelpoiseksi. Palkkio oli viime vuonna 250 €. Lisätietoa: Laura Liikamaa, lamalii@utu.fi


SML-VIRKAILIJAT toimivat kandiseuran edustajina Suomen Medisiinariliiton hallituksessa. Lisätietoa: Antti Friman, antafr@utu.fi ja Liisa Viita-aho, lhhirv@utu.fi


Parhaiten lisätietoja kustakin tehtävästä saat tämän hetken virkaatekevältä henkilöltä.
Tarvittaessa kysymyksiisi vastaa myös pääsihteeri, paasihteeri@tlks.fi.

Muokattu 15.10.2015 17:24:11