Vapaaehtoisia etsitään PET-tutkimukseen

Luotu: 7.10.2015 19:22:34

VAPAAEHTOISIA HENKILÖITÄ LÄÄKETIETEELLISEEN PET-TUTKIMUKSEEN


Etsimme vapaaehtoisia terveitä miehiä Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa toteutettavaan tutkimukseen, jossa selvitetään uuden PET-merkkiaineen jakautumista elimistössä.

Nopean ja tarkan diagnostiikan merkitys on suuri tulehduksellisten sairauksien tehokkaan hoidon suunnittelussa. Yleisimmin käytetyillä diagnostisilla menetelmillä tiedetään olevan merkittäviä puutteita infektion diagnosoimisessa sen varhaisvaiheessa. Erityisen haasteellinen tilanne on syvien ja matala-asteisten infektioiden, kuten luu- ja implantti infektioiden diagnostiikassa. 68Ga-sitraatti kertyy spesifisesti tiettyihin tulehdussoluihin ja poistuu maksan kautta. 68Ga-sitraatti ei ole vielä käytössä rutiinitutkimuksissa, mutta kyseistä merkkiainetta on käytetty lukuisissa tutkimuksissa, eikä sen käytöstä ole todettu haittavaikutuksia. Prekliinisessä tutkimuksessa olemme aiemmin havainneet 68Ga olevan spesifisempi erottamaan bakteerin aiheuttama luutulehdus luun paranemiseen liittyvästä tulehdusprosessista kuin nykyisin käytetty 18F-FDG-merkkiaine.

Tutkimukseen kuuluu marraskuussa yksi käynti PET-keskuksessa, jonka ajankohta sovitaan kunkin tutkittavan kanssa erikseen. Kaikille tutkittaville tehdään lääkärintarkastus ja tarvittaessa laboratoriokokeita terveydentilan varmistamiseksi. Tutkittavalle suoritetaan yksi noin 160 minuuttia kestävä 68Ga-sitraatti PET/TT-kuvaus.

Tutkimuksesta ei ole odotettavissa tutkittavalle itselleen välitöntä lääketieteellistä hyötyä. Osallistumalla tähän tutkimukseen voitte edesauttaa selvittämään kuinka 68Ga-sitraatti:a voitaisiin käyttää infektio- ja tulehdussairauksien diagnostiikassa, taudin kulun ja hoitovasteen seurannassa ja uusien hoitomenetelmien kehittämisessä. Tutkimukseen osallistuville maksetaan kulukorvaus.

Sovellut tutkimushenkilöksi, mikäli olet:
• Yli 18-vuotias mies
• perusterve, etkä käytä säännöllistä lääkitystä

Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, ota yhteyttä:

Tutkimuslääkäri, Petteri Lankinen
LT, erikoislääkäri
TYKS Ortopedian ja traumatologian klinikka/ PET-yksikkö
Puh. 050-5839000,  E-mail petteri.lankinen@utu.fi

Tutkimuksen johtaja, Professori Anne Roivainen, FT
Prekliininen kuvantaminen ja lääketutkimus
TYKS PET-yksikkö
Puh. 02-313 2862, E-mail anne.roivainen@utu.fi