Haettavat virat 2015

Luotu: 27.10.2014 23:10:15

PÄÄSIHTEERI vastaa seuran yleishallinnosta sekä toimii sihteerinä hallituksen, neuvoston ja


seuran kokouksissa. Pääsihteeri vastaa myös seuran kirjeenvaihdosta, juoksevista asioista ja delegoi


hommia hallitukselle ja toimikunnille. Palkkio vuonna 2014 oli 400 €. Lisätietoa: Laura Perämäki,


laukar (at) utu.fi


 


TIEDOTTAJA (TIEDOTUSSIHTEERI) vastaa seuran viestinnän kehittämisestä ja seuralaisten


tiedottamisesta. Hänen vastuullaan on mm. TLKS-tiedotteen ja aktiiviraportin laatiminen sekä


TLKS-blogin ja nettisivujen tiedotusosien hallinnointi. Tiedotussihteeri on hallitusvirkailija ja


sijaistaa tarvittaessa pääsihteeriä. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoa: Tatu Kantonen,


taskan (at) utu.fi


 


TALOUDENHOITAJA maksaa laskuja ja valvoo seuran kirjan- ja taloudenpitoa sekä osallistuu


talousarvion ja tilinpäätöksen tekemiseen. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoa: Henrik


Jätinvuori, henrik.jatinvuori (at) utu.fi


 


ATK-VASTAAVA huolehtii seuran atk-laitteiden toimivuudesta ja toimii tukihenkilönä seuran


toimintaan tai opiskeluun liittyvissä atk-asioissa. Atk-vastaava myös päivittää seuran nettisivuja ja


kurssien sähköpostilistoja. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoa: Ari Kuusela, armaku (at) utu.fi


 


ULKOASIAINSIHTEERIT (4 kpl) edustavat seuraa FiMSIC:n kokouksissa ja huolehtivat


stipendiaattivaihdon käytännön järjestelyistä. Palkkiot olivat vuonna 2014 100 € kullekin.


Lisätietoa: Matias Erik Blomqvist, maerbl@utu.fi, Mira Forsgren, miirfo@utu.fi, Krista Olander,


kmolan@utu.fi, Emily Pan, xiapan (at) utu.fi


 


PAIKANVÄLITTÄJÄ välittää amanuenssipaikat ja osallistuu amanuenssien toimenkuvan ja


hakuprosessin kehittämiseen. Pitää amanuenssuureista infotilaisuuden tuoreille klinikkaan siirtyjille


ja muutenkin informoi kandiseuralaisia käytännön manuasioista. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €


sekä tiedekunnan maksama korvaus. Lisätietoja: Heidi Marttila, hsmart (at) utu.fi


 


TIVOLIMESTARI (2 kpl) hoitaa suhteita viranomaisiin, taloyhtiöön ja naapureihin sekä huolehtii


Tivoli-klubin markkinoinnista. Palkkiot vuonna 2014 olivat 175 € kullekin. Lisätietoa: Timo


Suomi, tijsuo (at) utu.fi, ja Ari Kuusela, armaku (at) utu.fi.


 


PÄÄKAIJA on vastuussa siisteyden ylläpidosta Tivolilla ja kaijojen värväämisestä ja


koulutuksesta. Lisäksi pääkaija esittelee Tivolia vuokraajille ja vastaa Tivoliin liittyviin


kysymyksiin. Vuonna 2014 pääkaijoja oli kaksi, ja palkkio oli 175 € kummallekin. Yhdelle


henkilölle pääkaijan tehtävässä on paljon hommaa, joten myös tänä vuonna toivotaan kahta


pääkaijaa. Lisätietoa: Lotta Inkinen, loemin (at) utu.fi, Essi Ojala, esmaoj (at) utu.fi


 


AV-PÄÄKAIJA vastaa AV-kaijojen kouluttamisesta, AV-laitteiden huoltamisesta ja organisoi


AV-kaijatoimintaa. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoja: Leo Lehto, letleh (at) utu.fi


 


LIIKUNTASIHTEERIn hommaan kuuluu liikuntatoimikunnan kokouksissa pöytäkirjan


tekeminen ja muutenkin aktiivinen osallistuminen LTMK:n toimintaan. Sihteeri toimii myös


ministerin oikeana kätenä. Palkkio vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoja: Tiia Viljaranta, tihevi (at) utu.fi


 


BOOSTERIN PÄÄTOIMITTAJA vastaa seuran jäsenlehdestä, Boosterista. Päätoimittaja toimii


toimituskunnan puheenjohtajana ja vastaa lehden ilmestymisestä, sisällöstä ja taloudesta yhdessä


Boosterin taloudenhoitajan kanssa. Hän editoi tekstejä ja kirjoittaa niitä myös itse. Palkkio vuonna


2014 oli 250 €. Lisätietoa: Tatu Kantonen, taskan (at) utu.fi


 


BOOSTERIN TALOUDENHOITAJA laatii osoiteluettelon kaksi kertaa vuodessa sekä hankkii


mainokset Boosteriin. Palkkio on 8,5 % osoiteluettelon nettotuloista! Lisätietoa: Minna Myllylä,


msmyll (at) utu.fi ja Heta Lipponen, haolip (at) utu.fi


 


LAULUMESTARI johtaa laulua seuran tilaisuuksissa ja pitää huolta edustuskunnosta. Palkkio


vuonna 2014 oli 250 €. Lisätietoa: Leo Lehto, letleh (at) utu.fi


 


BOOSTERIN TAITTAJA taittaa Boosterin painokelpoiseksi. Vuonna 2014 Boosterin taittajia oli


kaksi ja palkkio oli 125 € kummallekin. Lisätietoa: Aleksi Saarela, aljosaa (at) utu.fi, Akseli Silfver,


aojsil (at) utu.fi


 


SML VIRKAILIJAT toimivat kandiseuran edustajina Suomen Medisiinariliiton hallituksessa.


Lisätietoa: Juho Heliste, jjkhel (at) utu.fi, Jetro Tuulari, jjtuul (at) utu.fi


 


JUHLAVUOSIVASTAAVA valitaan virkaan puolentoista vuoden ajaksi, koska seuramme viettää


vuonna 2016 70-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuosivastaavan tehtävänä on luoda tempauksia ja


tapahtumia juhlavuoden aikana. Lisätietoa: Linnea Kroneld, lisokr (at) utu.fi ja tarvittaessa myös


aikaisemmalta 60-vuotisjuhlavuosivastaavalta.


 


Mikäli kiinnostuksesi heräsi – parhaiten lisätietoja saat tämän hetken


virkaatekevältä henkilöltä tai pääsihteeriltä.


 


HAKUAIKA PÄÄTTYY 14.11.2014 KLO 12.00.


VAPAAMUOTOINEN, LYHYT, ALLEKIRJOITETTU,


NEUVOSTOLLE OSOITETTU HAKEMUS PÄÄSIHTEERIN


LOKEROON TLKS:N TOIMISTOON.