LTO - opiskele liiketoimintaosaamista!

Luotu: 3.2.2014 19:08:33

Lähes jokaisessa työtehtävässä tarvitaan tänä päivänä ymmärrystä taloudellisen toiminnan perusteista. Miten toimitaan kustannustehokkaasti, laaditaan budjetteja tai suunnitellaan organisaation kehittymistä?


Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus tarjoaa Turun yliopiston eri tiedekuntien opiskelijoille ikkunan liiketoiminnan eri osa-alueiden ymmärtämiseen.


Miten työyhteisöjä johdetaan? Miten tuotteita ja palveluita markkinoidaan kotimaassa tai kansainvälisesti? Mitä yrittäjyys on tai mitä se voisi olla Sinun kohdallasi?


Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus, 25 op, muodostuu eri liiketaloustieteiden, eli johtamisen, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, laskentatoimen ja rahoituksen sekä yrittäjyyden opintojaksoista.


LTO-kokonaisuuden opetus on tarkoitettu koko sivuainekokonaisuuden suorittaville. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi, mutta opinnot on mahdollista suorittaa myös yhdessä lukuvuodessa.


HAKU JA LISÄTIETOJA:
LTO-opintokokonaisuuden opintoihin otetaan maksimissaan 150 uutta opiskelijaa lukuvuodelle
2014–2015. Opintojen aloittaminen syksyllä 2014 edellyttää LTO1-kirjatentin hyväksyttyä suorittamista
25.4.2014 tenttipäivänä. Mikäli paikkoja jää täyttämättä, voi tentin suorittaa myös
19.5.2014 ja mahdollisesti elokuussa (mahdollinen päivämäärä tarkentuu myöhemmin) järjestettävässä
tentissä.
Katso tarkemmat tiedot Turun yliopiston intranetistä:
intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto