Luento: Eläinten hyvinvointi luonnontieteessä

Luotu: 9.4.2013 14:35:10

Luento: Eläinten hyvinvointi luonnontieteessä ennen ja nyt
Laura Hänninen (ELT, eläinlääketiede, Helsingin yliopisto)
Aika: Perjantai 26. 4. 13.00 – 14.00
Paikka: Luentosali PUB 5, Publicum (Assistentinkatu 7)

Eläinten hyvinvointi luonnontieteissä on käynyt muutamassa vuosikymmenessä läpi myllerryksen.
Noin 60-70 vuotta sitten eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelu sotkeutuivat käsitteellisesti toisiinsa,
ja vasta myöhemmin termit eriytyivät ja eläinten hyvinvointi alkoi tiivistyä luonnontieteen haaraksi.

Viime vuosikymmen on syventänyt eläinten hyvinvointikäsitettä eläimen tuntemusten suuntaan:
Ympäristön ja hoitotapojen ei katsottu heikentävän eläimen hyvinvointia mikäli ne eivät tuntuneet
eläimistä negatiivisilta. Aivan viime vuosina eläinten hyvinvointiin on liitetty myös positiiviset
tunnetilat: Eläimen hyvinvointiin ei katsota kuuluvaksi vain negatiivisten tuntemusten välttäminen
vaan myös positiivisten tunnetilojen kokeminen. Tämän hetkinen luonnontieteellinen eläinten
hyvinvoinnin määritelmä lähtee pitkälti siitä, että eläinten hyvinvointi on eläinyksilön kokemus sen
sisäisestä ja ulkoisesta tilasta.

Avoin luento on osa Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen päiviä, jonka koko ohjelma abstrakteineen löytyy osoitteesta http://elaintutkimus.edublogs.org/tapahtumia/ykes2013/. Lisätietoja: Jouni Teittinen (jiteit@utu.fi).